ECO kids

De Nieuwe Kring heeft de intentie om het internationale keurmerk voor duurzame scholen te behalen. In de komende twee jaar doorlopen wij zeven stappen en willen daarmee een ECO school worden. Wanneer de zeven stappen goed doorlopen worden verdient De Nieuwe Kring de groene vlag. In het kort komt het erop neer dat wij als duurzame school een constante bijdrage willen leveren aan het milieu in en om de school. Dit kunnen we niet alleen. Tijdens de Workshoprondes konden de leerlingen van de bovenbouw twee maal kiezen voor de 'ECO-werkgroep'. In deze workshops hebben wij het volgende gedaan:

1. Werkgroep vormen. Bij de werkgroep zijn leerlingen actief betrokken. Zij geven hun mening en voeren acties. Leerkrachten en andere (interne en externe) volwassenen ondersteunen dit proces. Tijdens de eerste workshopronde hebben de kinderen de volgende naam bedacht voor de werkgroep Hé DeNK!

2. Milieuscan. In kaart brengen hoe duurzaam onze school is en welke punten nog kunnen verbeteren.

3. Actie. Formuleren van een doelstelling en het zelf plannen van een actie.

De stappen 4 t/m 7 moeten nog genomen worden.

 

 

Berichten van de ECO workshop.

 

Warme truiendag op 8 februari 

Vrijdag 8 februari 2013 was het ‘Warme truiendag’. De meeste kinderen hadden een warme, dikke trui aan. We hebben dit gedaan om energie te besparen en dat is goed voor het milieu.

Jutta en Jihad

 

Warmetrui

 

GFT uitleg
Maandag  17 december 2012 gingen het eco-groepje afval (Christina, Lieve en victoria) GFT uitleg geven aan het Eiland en de Regenboog. Ze hebben uitgelegd waar GFT voor staat en ze hebben ook laten zien hoe je compost maak. De klassen hebben ook een kleine GFT bak gekregen. En aan de kinderen te zien vonden ze het heel interessant.

Jutta en Jihad

 

Warme truiendag

Beste ouders/verzorgers en kinderen.

Op 8 Februari is het warme truien dag en gaat de kachel een graadje lager. Dus verzoeken wij u de kinderen een warme trui aan te laten trekken want we moeten denken aan het milieu. Dus als u kind een trui vergeet aan te trekken want anders krijgt het kind het koud.

Bij warme truiendag hoort ook een lied hier het refrein:

Spuug in het vuur, lief,

Want het wordt me te heet.

Geef het door aan een ander,

Zodat iedereen weet:

Met een dikke trui aan kan de kachel omlaag.

Dus temper de hitte, één graad minder vandaag. 

http://www.youtube.com/watch?v=G854hkEoAKw

Kijk ook op warmetruiendag.nl

U wordt vriendelijk bedankt.

Eco werkgroep

Annika, Eefje en Samantha

 

 

 

Ouders, verzorgers of oppas,

 

Onze school is bezig een ECO school te worden, maar onze school is nog niet goed genoeg in ECO daarom willen we dat we aandacht krijgen voor ECO. We willen ook graag dat mensen gaan helpen met ECO en niet spullen op straat gooien enzo. We willen gewoon dat onze aarde schoon wordt.

Er staan interviews in het stukje hieronder over juffen, meesters, klasgenoten, Nelie en andere groepje in onze workshop.

 

 

 

Wat doe je thuis al aan de natuur en het milieu?

Thomas: afval scheiden

Lucas: zuinig zijn met voorwerpen

Lotta: gaat vaak met de fiets

Thijs: ruimt afval op

Morris: planten planten in de tuin

Antonie: eten geven aan de vogels

Emma: plant vriendelijk

Nelie: kachel laag

Eco-groepje tejan, seppe en sjoerd: planten planten in de omgeving

Ireen: afval scheiden en spaarlampen

Nancy: gebruikt niet veel energie

Daniëlle: afval scheiden en gaat vaak op de fiets

Heb je tips voor mensen die thuis niks aan de natuur doen?

Lucas: gebruik spaarlampen

Lotta: afval scheiden en vaak met de fiets

Thijs: ruim afval op

Morris: afval scheiden

Antonie: licht uit doen als je weg gaat

Emma: zonnepanelen

Nelie: GFT bak

Ireen: zonnepanelen op het dak zetten

Nancy: eco-producten gebruiken

Daniëlle: afvak scheiden.

 

Door; Louis, Vladimir, Jutta en Jihad