Luizenbeleid

 

Wat kunnen ouders en school voor elkaar betekenen wanneer het over luizen gaat?

 

Kunnen luizen kwaad?
Nee, ze kunnen geen kwaad, ze brengen geen ziektes over. Wel veroorzaken ze jeuk, wat hinderlijk is. Door de jeuk ga je krabben en daardoor kunnen wondjes ontstaan die dan weer kunnen ontsteken.

Waarom hebben we ze?
Luizen leven op mensenhoofden van bloed wat zij door heel kleine prikjes, net als een mug, via de huid opzuigen. Zonder bloed gaan ze dood, zij hebben ons dus nodig. Ze komen het meeste voor bij kinderen van 3 tot 12 jaar, de lagere schoolleeftijd dus, maar ieder mens in het bezit van hoofdhaar kan ze krijgen. Meisjes hebben ze weer vaker dan jongens. Uitroeien van luizen is niet mogelijk, eind vorige eeuw was er een periode minder sprake van luizen omdat er toen een middel ontdekt werd wat ze effectief bestreed, maar echt weg zijn ze nooit geweest. Echter, zoals dit bij al dit soort middelen gebeurt, ontwikkelden de luizen resistentie tegen die middelen, waardoor ze nu weer vaker voorkomen.

Handige weetjes over luizen.

Een luis kan niet vliegen, wel lopen en kruipen.

 1. Een luis gaat onder water niet dood (hij sluit gewoon zijn ademhalingsbuis tot het weer droog is)
 2. Een luis leeft uitsluitend op het hoofd tussen de haren, niet in haren van wenkbrauwen of schaamhaar.
 3. Een luis leeft alleen op een mensenhoofd, uw huisdier kan dus niet besmet zijn.

De levenscyclus van een luis.
Een luis legt eitjes die met een soort lijm aan een haar vastgeplakt worden, zo dicht mogelijk tegen de hoofdhuid aan. Je kunt de eitjes dus niet uit het haar schudden en ze groeien met het haar mee geleidelijk verder van de hoofdhuid af.
De eitjes, neten, zijn 1 mm klein en komen na 7-10 dagen uit. De jonge luisjes die net uit zijn gekomen kun je niet zien. Na 7-10 dagen zijn ze volwassen en kunnen ze zelf weer eieren leggen. Ze leven maximaal 30 dagen maar wanneer ze van hun voedingsbron, het behaarde hoofd, zijn afgesneden, leven ze maximaal nog 2 dagen. Neten die om wat voor reden dan ook niet meer op een hoofd zitten overleven bij kamertemperatuur maximaal 10 dagen (na 6 dagen is 90% dood en na 10 dagen 100%). Wanneer de temperatuur lager is, gaat dit sneller.
De volwassen luizen zijn, ongeveer 4 mm groot,  lichtgrijs tot bruin en kleuren zich naar de kleur van het haar waar ze inzitten. De neten zijn wit of grijswit en niet groter dan een zandkorrel.

Wat kun je eraan doen?
Voorkomen: Echt voorkomen is niet mogelijk. Wat wel kan is uitbarstingen zoveel mogelijk voorkomen door snel met controles, kammen en behandelen te reageren wanneer er luis geconstateerd wordt (waarbij de inzet van ouders en school essentieel is).

Bestrijden:

Niet chemische middelen: Dimeticon (verkrijgbaar bij drogist en apotheek).

De kam methode. Hierbij wordt het haar van de kinderen en de volwassenen in een gezin waarin luizen geconstateerd zijn iedere paar dagen (4x op 14 dagen) nat gekamd, waarbij steeds de luizen verwijderd worden voordat zij eieren kunnen leggen en op deze manier wordt de levenscyclus van de luis verbroken en wordt het gezin weer luisvrij.

Wat kunnen ouders zelf doen?
Hun kinderen 1x/ week nakijken met stofkam of luizenkam.
Zodra zij zelf een luis bij hun kind ontdekken, alle gezinsleden controleren, wie besmet is behandelen, en de leerkracht melden dat bij het kind luizen gevonden zijn.
Het behandelen kan met een insecticide of met de kammethode.

Wat kan de school doen?
De school controleert 1x per maand, waarbij zoveel mogelijk na de vakanties gepland wordt, alle kinderen op de aanwezigheid van luis of neten. In de kleuterklassen gebeurt dit door visuele inspectie (ge-woon tussen de haren kijken dus) en wanneer neten gevonden worden, of er zijn andere aanwijzingen voor luizen en op het eerste gezicht worden toch geen luizen gezien, dan wordt het haar gekamd met de luizenkam. In de hogere klassen wordt uitsluitend geïnspecteerd. Indien luizen gevonden worden dan brengt de leerkracht de ouder of het kind zelf (in de hogere klassen) hiervan op de hoogte, met het verzoek om het gehele gezin te bekijken en zo nodig te behandelen. Wanneer niets gevonden wordt, maar er toch een vermoeden is wordt de ouders verzocht het kind thuis een keer extra na te kijken met de stofkam of luizenkam.
Daarnaast hangt de leerkracht een briefje op de deur, wat hooguit 3 dagen blijft hangen, zodat alle ouders op de hoogte zijn en hun kind die week een keer extra kunnen controleren.
Daarnaast houdt de school bij hoe vaak en in welke klas luizen geconstateerd zijn, om te zien hoe groot het probleem is en of dit vaker in bepaalde klassen voorkomt, zodat eventueel extra maatregelen getroffen kunnen worden.

Wat verwachten wij van u?

 1. Dat u 1x per week uw kind thuis op luis controleert.
 2. Dat u het de leerkracht meldt wanneer u luis hebt gevonden, zodat maatregelen kunnen worden getroffen om verspreiding tegen te gaan.
 3. Dat u een bericht stuurt aan de directie wanneer u niet wilt dat uw kind in de klas gecontroleerd wordt.

Wat kunt u van ons verwachten?

Dat wij, met behulp van veel ouders, in ieder geval 1x per maand elke klas op luizen controleren.

 1. Dat wij het u dezelfde dag nog melden wanneer bij uw kind luizen gevonden worden.
 2. U krijgt dan informatie mee hoe te handelen.
 3. Dat wij met zoveel mogelijk gegevens in de hand uitbarstingen proberen te voorkomen.

Manieren om luizen te bestrijden:

De kammethode, voor personen die geen chemische middelen kunnen of willen gebruiken (Bijv. voor erg jonge kinderen, mensen met huidaandoeningen, zwangeren e.d.)

Wanneer je deze methode toepast dan doorbreek je de cyclus van de luis, je verwijdert ze voor ze zich kunnen voortplanten en na 2 weken heb je ze op die manier volledig verwijderd.
De methode kan op droge haren of op natte haren worden toegepast. Met natte haren kammen, waarbij tevens een conditioner gebruikt wordt, is het meest effectief omdat de luizen zich dan minder goed aan de haren kunnen vasthouden.
De methode moet gedurende 14 dagen minstens 4x toegepast worden.
Het haar wordt nat gemaakt en nagespoeld met een conditioner. Vervolgens gaat het kind zitten met het hoofd voorover op bijv een tafel. Het haar wordt dan vanuit de nek naar voren gekamd, waarbij bij het ene oor begonnen wordt en geleidelijk naar het andere oor toegewerkt wordt. De kam kan steeds met een wit stuk keukenpapier worden afgeveegd om de luizen te verwijderen. Daarna wordt het hoofd vanaf het voorhoofd richting nek gekamd, waarbij ook weer van de ene kant geleidelijk aan naar de andere kant gewerkt wordt.

Maatregelen die soms toegepast worden, die zo hier en daar aanbevolen worden maar waarvan het nut niet bewezen is. Het staat een ieder uiteraard vrij om deze maatregelen wel toe te passen.

 1. Moeilijk wasbare spullen 1 week in een afgesloten plastic zak opbergen.
 2. Kleine spullen een nacht in de diepvries opbergen.
 3. Kammen, borstels e.d. in water van 60 graden schoonmaken of een uur in de alcohol leggen.
 4. Het gebruik van een luizencape over de jas van het kind.

http://www.ouders.nl/opinie/wel-de-haren-uitkammen-niet-het-huis

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2011/Voortaan_alleen_nog_maar_kammen_bij_hoofdluis

http://www.assyluizenkam.nl/