Basisschool de Nieuwe Kring

 

Prinses Beatrixlaan 156c
1111 GH Diemen
Telefoon: 020-695 44 88

Zoeken

Medezeggenschapsraad

Missie (waar we voor staan)
De Medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt het personeel en de ouders van leerlingen van Jenaplanbasisschool De Nieuwe Kring. We willen als MR bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs, een prettige en veilige leer- en werkomgeving en een duidelijk en ontwikkelingsgericht (personeels)beleid. Dat betekent niet dat de MR zelf beleid ontwikkelt, maar wel gevraagd en ongevraagd advies geeft of suggesties doet aan het bestuur om op bepaalde gebieden beleid te ontwikkelen. We doen dit door bereikbaar te zijn en door op een transparante en constructieve wijze met het bestuur, de directie, personeel en ouders te communiceren en te adviseren.

Visie (hoe we onszelf graag zien)
De MR geeft heldere informatie over haar activiteiten aan personeel en ouders. Zij opereert zelfstandig en onafhankelijk als vertegenwoordiger van personeel en ouders richting bestuur. Informeel waar ’t kan, formeel waar het moet. Daarbij stellen we ons kritisch, maar constructief meedenkend op tegenover het bestuur en directie. We vangen signalen goed op van ouders en personeel en hebben korte directe lijnen met het bestuur en de directie. Als MR gebruiken we onze formele bevoegdheden selectief en gericht om invloed uit te oefenen.

Doelen (hoe we dat doen)
Transparante communicatie

 • Duidelijke uitleg van standpunten
 • Korte lijnen met het bestuur en de directie
 • Informeel overleg
 • Overleg tussen voorzitters van MR en Bestuur
 • Heldere verslaglegging
 • Zoveel mogelijk directe communicatie

Toegankelijk en goed benaderbaar

 • Helder geformuleerde informatie over inzet en activiteiten aan ouders en personeel
 • Actuele informatie op de MR-pagina van de website
 • Benutten van informatie-avonden
 • Aanwezig bij stamgroep- en ouderavonden
 • Aanwezig bij koffieochtenden
 • Aanwezig bij teamvergaderingen

Goed geïnformeerd

 • Goed inspelen op actualiteiten
 • Luisterend oor bij team- en ouderavonden
 • Inzicht in bestuursinformatie zoals begroting en jaarverslag

 

 Nancy Frank Ireen  lottee  yol 2  
Nancy Knaven Frank Hoefnagels  Ireen Brans Lotte Henrichs Yolanda Vosters Martijn Goedhart
leerkracht van de Regenboog en het Eiland leerkracht van het Noorderlicht

(voorzitter)
leerkracht van het Noorderlicht ouder van  ouder van Evy en Lou ouder van Emma en Jasmijn

(secretaris)

Vergaderdata schooljaar 2019/2020

5 september 2019

28 oktober 2019

15 januari 2020

2 maart 2020

23 april 2020

10 juni 2020

Meer weten?

Via onderstaande links kunt u het (huishoudelijk reglement, de statuten, de meest recente notulen en het laatste jaarverslag downloaden. Voor vragen, opmerkingen, suggesties of tips kunt u hier klikken om de MR een email te sturen.

MR reglement, Huishoudelijk reglement en statuten.

MR reglement

Huishoudelijk reglement

Statuten

 

Verslagen

Notulen MR vergadering 13 juni 2019

Notulen MR vergadering 21 maart 2019

Notulen MR vergadering 19 februari 2019

Notulen MR vergadering 18 november 2018

Notulen MR vergadering 30 oktober 2018

Notulen MR vergadering 26 september 2018

 

Jaarverslag

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2016/2017

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2015/2016

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2014/2015

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2013/2014

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2012/2013

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2011/2012