Basisschool de Nieuwe Kring

 

Prinses Beatrixlaan 156c
1111 GH Diemen
Telefoon: 020-695 44 88

Zoeken

Medezeggenschapsraad

Missie (waar we voor staan)
De Medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt het personeel en de ouders van leerlingen van Jenaplanbasisschool De Nieuwe Kring. We willen als MR bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs, een prettige en veilige leer- en werkomgeving en een duidelijk en ontwikkelingsgericht (personeels)beleid. Dat betekent niet dat de MR zelf beleid ontwikkelt, maar wel gevraagd en ongevraagd advies geeft of suggesties doet aan het bestuur om op bepaalde gebieden beleid te ontwikkelen. We doen dit door bereikbaar te zijn en door op een transparante en constructieve wijze met het bestuur, de directie, personeel en ouders te communiceren en te adviseren.

Visie (hoe we onszelf graag zien)
De MR geeft heldere informatie over haar activiteiten aan personeel en ouders. Zij opereert zelfstandig en onafhankelijk als vertegenwoordiger van personeel en ouders richting bestuur. Informeel waar ’t kan, formeel waar het moet. Daarbij stellen we ons kritisch, maar constructief meedenkend op tegenover het bestuur en directie. We vangen signalen goed op van ouders en personeel en hebben korte directe lijnen met het bestuur en de directie. Als MR gebruiken we onze formele bevoegdheden selectief en gericht om invloed uit te oefenen.

Doelen (hoe we dat doen)
Transparante communicatie

 • Duidelijke uitleg van standpunten
 • Korte lijnen met het bestuur en de directie
 • Informeel overleg
 • Overleg tussen voorzitters van MR en Bestuur
 • Heldere verslaglegging
 • Zoveel mogelijk directe communicatie

Toegankelijk en goed benaderbaar

 • Helder geformuleerde informatie over inzet en activiteiten aan ouders en personeel
 • Actuele informatie op de MR-pagina van de website
 • Benutten van informatie-avonden
 • Aanwezig bij stamgroep- en ouderavonden
 • Aanwezig bij koffieochtenden
 • Aanwezig bij teamvergaderingen

Goed geïnformeerd

 • Goed inspelen op actualiteiten
 • Luisterend oor bij team- en ouderavonden
 • Inzicht in bestuursinformatie zoals begroting en jaarverslag

 

 BartMeijers FrankHoefnagels IreenBrans  MoniqueNeijzen    BellaKrisifoe MR
Bart Meijers Frank Hoefnagels  Ireen Brans Monique Neijzen Bella Krisifoe
leerkracht van de Regenboog

leerkracht van het Noorderlicht

(voorzitter)

leerkracht van het Noorderlicht ouder van Vivian en Bruno van Dijk Secretaris ouder van Marijn Lemstra

Vergaderdata schooljaar 2018/2019

11 februari 2019

21 maart 2019

23 april 2019

13 juni 2019

Meer weten?

Via onderstaande links kunt u het (huishoudelijk reglement, de statuten, de meest recente notulen en het laatste jaarverslag downloaden. Voor vragen, opmerkingen, suggesties of tips kunt u hier klikken om de MR een email te sturen.

MR reglement, Huishoudelijk reglement en statuten.

MR reglement

Huishoudelijk reglement

Statuten

 

Verslagen

Notulen MR vergadering 30 oktober 2018

Notulen MR vergadering 26 september 2018

Notulen MR vergadering van 9 juli 2018

Notulen MR vergadering van 31 mei 2018

Notulen MR vergadering van 22 maart 2018

Notuelen MR vergadering van 20 februari 2018

Notulen MR vergadering van 27 november 2017

Notulen MR vergadering van 19 oktober 2017

Notulen MR vergadering van 20 september 2017

Notulen MR vergadering van 15 mei 2017

Notulen MR vergadering van 4 april 2017

Notulen MR vergadering van 13 februari 2017

Notulen MR vergadering van 10 januari 2017

 

 

Jaarverslag

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2016/2017. 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2015/2016. 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2014/2015.

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2013/2014.

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2012/2013.

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2011/2012.