De Nieuwe Kring heeft zonnepanelen

Op vrijdag 14 november is de zonnepanelen installatie van de Nieuwe Kring opgeleverd.

Op het dak liggen 99 zonnepanelen die er voor moeten zorgen dat de Nieuwe Kring voor een groot deel in haar eigen energiebehoefte kan voorzien.

In de hal van de school hangt een informatiescherm waarop allerlei informatie met betreking tot de opgewekte energie en besparingen kan worden afgelezen.