De groene vlag gaat uit

Geheel onverwachts is ‘De Nieuwe Kring’ vrijdag 29 juni in het zonnetje gezet door Groen Links.
GroenLinks Diemen reikt, ieder jaar een Groen Lintje uit aan een persoon, groep of instelling die zich inspant voor milieu en duurzaamheid. De keuze is dit jaar op De Nieuwe Kring gevallen. "Alle basisscholen bieden kinderen natuureducatie aan, maar De Nieuwe Kring doet, samen met de ouders, extra veel op dit gebied", aldus Joke Schenk, voorzitter van GroenLinks Diemen. "Er zijn bijvoorbeeld naschoolse workshops over natuur en milieu en er is een ecowerkgroep die zich o.a. bezighoudt met composteren en actie gevoerd heeft tegen de 'plastic soup'. Er is een moestuin en er zijn zonnepanelen. In de hal kunnen leerlingen aflezen hoeveel energie deze leveren. De school mag zich drager noemen van De Groene Vlag, het internationale keurmerk voor Ecoschools."

Beste ouders,
Wat een eervolle erkenning voor de investering en het resultaat van de afgelopen jaren! Een echte opsteker. Van harte gefeliciteerd!
Dank jullie wel voor al jullie hulp en het geloof in het belang van onze gezamenlijke ambitie: Het samen werken aan een groene toekomst voor 'onze' kinderen! 

https://www.diemernieuws.nl/nieuws/natuur-en-milieu/103188/groen-lintje-voor-de-nieuwe-kring