Basisschool de Nieuwe Kring

 

Prinses Beatrixlaan 156c
1111 GH Diemen
Telefoon: 020-695 44 88

Zoeken

Ouderbetrokkenheid

 

Een Jenaplanschool wil een gemeenschap van kinderen, groepsleerkrachten en ouders zijn. De groepsleerkrachten zijn er de professionele opvoeders. Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen, maar ze spelen in het onderwijs op allerlei niveaus een belangrijke rol. Zonder hun medewerking kan het onderwijs niet die draagwijdte en diepgang hebben die wij voorstaan. Op onze school wordt van ouders verwacht dat ze hun steentje bijdragen. Ieder doet dat naar zijn eigen kennen en kunnen. De ene ouder in het bestuur van onze school of de medezeggenschapsraad, de ander in de ouderraad of in één van de vele werkgroepen. Dan zijn er de ouders die meegaan op excursie of kamp. Ouders die meelopen naar gym, de school versieren en voorstellingen opbouwen en afbreken, geluid en licht verzorgen enz. enz.

Samen met ouders, leerlingen en teamleden werken we voortdurend aan een prettig en veilig schoolklimaat, omdat we terdege beseffen dat basisveiligheid en het zich geborgen voelen een belangrijke voorwaarde is voor het leren en het leveren van prestaties. In de oudergedragscode kunt u lezen wat we hierin van ouders van kinderen van onze school verwachten.