Kringen

In de bovenbouw beginnen we, net als in de andere groepen, de dag met een kringgesprek. De kinderen bereiden deze kringen zelf thuis voor. 

Elke week worden er in elke groep weekend-, nieuws-, lees- en voorwerpkringen gehouden. In de loop van het jaar -meestal na de herfstvakantie- komen daar ook de studiekringen bij. 

De studiekringen zijn de presentaties van de werkstukken die de kinderen tijdens de projecten gemaakt hebben. 

De weekend-, lees- en voorwerpkringen zijn een voortzetting van de kringen die ze ook al uit de tussenbouw kennen. 

De kringen worden na afloop door de medeleerlingen en de leerkracht beoordeeld met tips en tops. 

De kinderen krijgen ruim van tevoren te horen wanneer ze aan de beurt zijn om een kring voor te bereiden. De ene keer is dat via een indeling die mee naar huis gaat, de andere keer via een schema in de klas. 

Tevens hangen er in de klassen voor de verschillende kringen stappenplannen, waarop te vinden is hoe een kring opgebouwd en voorbereid kan worden. 

Elk kind heeft in ieder geval vier kringen per jaar. 

Stappenplan: Hoe houd ik een leeskring

Stappenplan: Hoe houd ik een nieuwskring

Stappenplan: Hoe houd ik een voorwerpkring

Stappenplan: Hoe houd ik een studiekring? Hoe maak ik een studiekring?