Projecten Alles-in-1

Projecten

De methode Alles-in-1 wordt gebruikt voor alle vakgebieden behalve rekenen en schrijven. De methode is thematisch van opzet, en binnen elke thema worden taal, spelling, begrijpend lezen, grammatica en Engels aangeboden. Daarnaast biedt Alles-in-1 ook creatieve vorming: zowel drama, muziek, tekenen en handvaardigheid horen tot de wekelijkse activiteiten. 

Alles-in-1 omvat elk schooljaar vijf projecten (thema's). We gebruiken een tweejaarlijkse cyclus. Elk kind krijgt in de bovenbouw dus 10 verschillende projecten. Elk project kan op het eigen niveau -groep 7 of groep 8- gevolgd worden. 

De volgorde van de projecten verschilt per stamgroep. 

 

Thema's projecten Alles-in-1. 

Jaar 1 : Moderne Geschiedenis, Kunst, Energie, Mensen, Afrika/Azie. 

Jaar 2 : Gouden Eeuw, Communicatie, Amerika/Australie/Oceanie, Geloof, Milieu en Kringloop.