Sint

Ook in de bovenbouw komt de Sint in de klas. Hij heeft het te druk om er heel lang te zijn! De kinderen vieren Sinterklaas door voor iemand anders een surprise met een cadeautje en een gedicht te maken, zodat de Sint genoeg tijd over heeft voor alle kinderen in de onder- en middenbouw. 

Op school trekken de kinderen lootjes waar de naam, een verlanglijstje en eventuele hobby's op staan. Eveneens op school bespreken we hoe thuis een surprise gemaakt kan worden. Als het nodig is, kan er materiaal van school worden gebruikt. Hoe een gedicht kan worden gemaakt, zal ook op school besproken worden. 

Voor het (af)maken van de surprise en het gedicht doen we een beroep op u thuis. Het is de bedoeling dat de kinderen, bijvoorbeeld aan de hand van de hobby's van een klasgenootje, thuis een aardige surprise knutselen, onder uw begeleiding. De kinderen kopen een klein cadeautje (zie het verlanglijstje, dus geen snoep!) en verstoppen dat in de surprise. 

Ruim voor 5 december ontvangt u van ons een e-mail met nadere informatie!