Topo

In de bovenbouw wordt het leren van plaatsen, wateren en gebieden aangebodien in de weken dat er niet aan een project gewerkt wort. In deze weken behandelen we naast de leerstof van Alles Apart ook de topgrafie van Europa voor groep 7 en de topografie van de wereld voor groep 8. 

De kinderen zoeken de namen van de belangrijkste plaatsen, gebieden en wateren in een atlas op. Ze schrijven deze namen op een speciaal topoblad met een kaart van het betreffende land of werelddeel op. Daarna gaan ze (tijdens het stilwerkuur in de klas) oefenen met het "uit het hoofd" leren. Dat kan met het blad en ook met de computer op school. Na een week volgt dan een topo-toets. 

Thuis leren mag en moet ook! De kinderen kunnen hun topblad meenemen en/of thuis op de computer oefenen. Er is een aantal vergelijkbare oefenprogramma's, met name www.brujon.net/topo. Let wel op: soms zijn de namen van computerprogramma en topoblad niet helemaal hetzelfde.