Middenbouw

Als uw kind start in groep 3 zijn er al een aantal regels en afspraken bekend. Er zullen ook zaken zijn die in de middenbouw toch iets anders gaan. Graag willen wij jullie hiervan op de hoogte stellen, om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

 

Wegbrengen en ophalen:

's Morgens kunnen de kinderen vanaf kwart over acht de klas in. Om half negen is de leerkracht aanwezig. Voor vragen en opmerkingen van ouders ligt er een 'boodschappenschrift' in elke groep. Mocht u de leerkracht iets willen mededelen, kan deze mededeling in het schrift worden geschreven.

Om kwart voor negen start de leerkracht met het lesprogramma.

Het ophalen na schooltijd is anders dan u gewend bent. De kinderen komen gezamenlijk met de groepsleerkracht naar buiten. De kinderen komen terug naar de juf als zij de "ophaler" niet zien. Om drukte in de gangen te beperken, vragen wij u dan ook om buiten op uw kind te wachten.

 

Na enkele lesweken vindt er een stamgroepavond plaats. Tijdens deze avond geven wij informatie over wat uw kind zoal doet in de klas. Tevens is er ruimte voor vragen van de ouders en worden er een aantal huishoudelijke mededelingen gedaan.