Kringen

Naast de weekend- en fruitkring, zijn er in de middenbouw ook een leeskring en een voorzitterskring.

In de middenbouwgroepen wordt er een keer per week een leeskring gehouden. De kinderen krijgen een briefje mee naar huis, hierop staat wanneer zij aan de beurt zijn voor de leeskring. Ook staat er beschreven hoe een leeskring kan worden voorbereid. Omdat het voor de leerlingen in groep drie, aan het begin van het schooljaar, nog lastig is om een leeskring te presenteren starten de kinderen van groep vier. Op deze manier wordt er van elkaar geleerd. In de leeskring introduceren de kinderen een boek dat ze erg leuk vonden. Ze geven een korte introductie over het verhaal en lezen een stukje (ongeveer 5 tot 10 minuten) uit het boek voor. Daarna stellen ze een aantal vragen aan de groep over het verhaal en krijgen ze middels tips en tops feedback van de groep.  

Een voorzitterskring gaat om de presentatie voor de groep, over een onderwerp dat de leerling aanspreekt. De leerling vertelt wat hij/zij al weet van een onderwerp en wat hij/zij over het betreffende onderwerp heeft gelezen. Ondersteuning van het verhaal door middel van plaatsjes uit een boek, foto's of bijbehorende materialen helpen het kind bij de presentatie. De kinderen kunnen in de klas de presentatie met een ander kind voorbreiden. Maak het thuis niet te groot. De kinderen geven elkaar na afloop tips en tops. 

Informatie Leeskring

Informatie Voorzitterskring