Projecten

Alles in 1 in de Middenbouw

 

Alle vakken in groep 4, behalve rekenen, methodisch schrijven en gym, worden in samenhang aangeboden via projecten in deelthema's met de methode Alles-in-1. De prachtig geïllustreerde projectboeken bevatten per week een duidelijke structuur.

Omdat kinderen in groep 4 een grote ontwikkeling doormaken op het gebied van taal en lezen worden de vijf projecten in een vaste volgorde aangeboden. Elk project duurt 8 weken waarin dagelijks aandacht wordt besteed aan taal, lezen, spelling en wereldoriëntatie. Er wordt gelezen in een projectboek en gewerkt in een full-color werkschrift.

Het eerste project "Waar is het" staat in het teken van aardrijkskunde.    

Het tweede project heet "Jij en ik!" en gaat over cultuur.                                                  

Project drie "Wanneer was het" behandelt geschiedenis.                                                

Project vier "Hoe werkt het?" gaat over techniek.                                                            

Het vijfde project staat in het teken van natuur en heet "Wat groeit en bloeit".

 

Bij elk project zijn doe-opdrachten met TIPkaarten die de kinderen van groep 4 zelfstandig kunnen uitvoeren. De kinderen van groep 3 doen mee met de intro's van de thema's en worden betrokken bij de onderwerpen en het creatieve aanbod. Zij werken nog niet in de werkschriften en lezen nog niet in de projectboeken. Natuurlijk mogen zij meekijken en meedoen.