Onderbouw

De kinderen kunnen vanaf 08.15 uur in de groep terecht. Vanaf 08.30 uur is er een leerkracht aanwezig. De lessen starten om 08.45 uur. Mededelingen over ophalen, speelafspraken enz. kunnen in het notitieboekje geschreven worden. 

Ophalen

De kleuters worden na afloopt van de schooldag uit de klas opgehaald. Kinderen, die door de naschoolse opvang worden opgehaald, pakken hun jas en tas en wachten in de klas op de leiding van de naschoolse opvang. 

Informatie

Enkele weken na aanvang van het nieuwe schooljaar wordt er een "bouwavond" gehouden, daarin wordt verteld hoe we in de onderbouw werken.