Gym

In de school is een speellokaal waarin klim- en klautermateriaal voor kleuters aanwezig is. Die kunnen voor vrij spel gebruikt worden, maar ook voor geleide activiteiten. In het speellokaal worden ook spellessen, dramalessen en muzieklessen gegeven. 

Ook kunnen we gebruik maken van de sporthal voor gymlessen. De kinderen krijgen van ons een gymtas waar ze hun gymkleren en gymschoenen in kunnen doen. De tas blijft op school.