Projecten

Naast de activiteiten die steeds terugkomen, zoals de seizoenen, Sinterklaas, kerst enz. werken wij met de kleuters projectmatig.

Er komen drie projecten per jaar aan de orde, waarvan we er twee samen met de partners van de brede school vorm geven. 

We hebben als werkvorm, voor onze projecten, gekozen voor de Taallijn. De Taallijn, in eerste instantie een taalactiveringsprogramma, gaat uit van een onderwerp, bijvoorbeeld voeding, waar een prentenboek bij gekozen wordt. 

Dat prentenboek is de leidraad bij de verschillende activiteiten die aangeboden worden. 

Naast taalopdrachten hebben wij de taallijn zo bewerkt dat alle activiteiten aan bod komen. 

Reken-, techniek-, motoriek-, drama-, muziek- en beeldende vormingslessen. Daarnaast willen we zoveel mogelijk ervaringsgericht werken.