Projecten

De methode Alles-in-1 wordt gebruikt voor alle vakgebieden behalve rekenen en schrijven. Alles-in-1 omvat in elk schooljaar vijf projecten (thema's). We gebruiken een tweejaarlijkse cyclus. Elk kind krijgt in de tussenbouw dus 10 verschillende projecten. De volgorde verschilt per stamgroep.

                                  

                             thema's projecten Alles-in-1

        

jaar 1 jaar 2
Verkeer/vervoer Bouwen
Planten Dieren
Kleding en sport Voeding
Europa Nederland
Middeleeuwen Prehistorie, Grieken en Romeinen