Veelgestelde vragen

 
Onderstaand een aantal praktische vragen die ons veel worden gesteld.
 
-Hoe vieren wij het Sinterklaasfeest? - Elk jaar bezoekt de Sint ook onze school.  's Ochtends rond 8.30 uur verzamelen alle kinderen (met schooltas) zich buiten om de Sint te verwelkomen. Niemand mag naar binnen totdat Sinterklaas is gearriveerd. Samen zingen alle kinderen en het hele schoolteam op het schoolplein sinterklaasliederen. Ouders zijn (meer dan) welkom!  Wij vragen u wel om achteraan op het schoolplein te gaan staan zodat de kleintjes de Sint goed kunnen zien. Mocht het weer niet toelaten dat we de Sint buiten begroeten, dan heten onder- en middenbouw de goedheiligman om negen uur welkom in de kuil. De ouders verlaten dan op de gebruikelijke tijd de school.
Onder- en middenbouw zijn om 12.30 uur vrij; tussen- en bovenbouw hebben normale schooltijden.

- Hoe vieren wij Kerst? - Elk jaar wordt er een kerstdiner gehouden op de woensdagavond voor de kerstvakantie, van 18.00 tot 19.00 uur (tussen- en bovenbouw 19.15 uur).
Vanaf 17.45 uur brengt het ouder kerstorkest/koor buiten bekende kerstliederen ten gehore. In de loop van het diner bezoeken ze alle klassen en luisteren ze het kerstdiner op.
Eten en drinken worden verzorgd door (de ouders van) de kinderen zelf. Bij elk klaslokaal hangt een week voor het kerstdiner een lijst waarop kan worden aangegeven wat elk kind mee zal nemen. Denk hierbij aan passende hoeveelheden, niet elk kind moet voor 20 kinderen eten meenemen!
Tussen 18.00 uur en 19.15 uur kunnen de wachtende ouders op het binnenplein genieten van gluhwein en soep.  Op donderdag vieren we met ouders, kinderen en leerkrachten kerst in de sporthal. U bent daar om 11.00 uur welkom!
 
 Kerstdiner
- Hoe vieren wij Pasen? - Elk jaar wordt er voor de onder- en middenbouw een paasontbijt verzorgd. Kinderen mogen dan in hun pyjama op school komen ontbijten (wel gewone kleren meegeven, zodat uw kind zich na het ontbijt kan omkleden). Een dag van te voren moet een plastic bord, plastic kopje of beker, mes en vork worden ingeleverd, alle voorzien van de naam van het kind. Voor de tussen- en bovenbouw wordt een paasbrunch georganiseerd.
 
 
 
- Geven de kinderen de juf op haar verjaardag een cadeautje? Nee, er is elk jaar een gezamenlijk verjaardagsfeest waar de juffen cadeautjes van school krijgen. Veel kinderen geven de juf een cadeautje op de laatste schooldag, als zij afscheid van de klas & juf nemen.
 
- Wat kan ik mijn kinderen te drinken meegeven.
Melk of sap in een beker. Liever geen frisdrank.
 
- Hoeveel rapporten krijgen de kinderen per jaar? Hoe vaak wordt een oudergesprek georganiseerd.
2x per jaar een rapport, 3x een oudergesprek (rond de herfstvakantie, in het voorjaar en voor de zomer. Voor data zie de agenda elders op deze website).
 
- Wat mag er bij verjaardagen getrakteerd worden?
Iets lekkers, snoep mag, of bijvoorbeeld fruitspiesjes. Liever geen dure cadeautjes. Je kunt bij de juf informeren of er kinderen met allergie in de klas zitten. Na het trakteren in de klas gaat de jarige de klassen rond met een KLEINE traktatie voor de juffen en meesters.
 
- Moet ik het de juf vertellen als mijn kind na school door iemand anders wordt opgehaald, of met een vriendje mee naar huis gaat?
Ja, dit kan in het notitieboekje van de klas genoteerd worden.
 
- Heeft de Nieuwe Kring vakdocenten?
Vanaf groep 3 geeft meester Jan de gymlessen. Groep 1 en 2 krijgt bewegingsonderwijs van de eigen juf.
Meester Davide verzorgt de muzieklessen van groep 1 tot en met groep 4.
 
- Mogen de kinderen op blote voeten gymmen?
Nee, voor de hygiëne willen we graag dat kinderen op (binnen)gymschoenen gymen. Wilt u regelmatig controleren of de gymschoenen nog passen?
 
- In welke klas gaat mijn kind douchen na de gymles en moet ik een handdoek meegeven?
Vanaf groep 3 wordt er na de gymles gedoucht. Wilt u na elke gymles de gymtas mee naar huis nemen. De natte handdoeken gaan erg stinken in de gang.
 
- Kan meester Jan toezicht houden op de klas tijdens het omkleden?
De klasseleerkracht begeleidt de kinderen van en naar de gymzaal en houdt toezicht tijdens het omkleden zodat meester Jan alles voor de volgende groep kan klaarzetten.
 
- Wat is het beleid van De Nieuwe Kring rondom de veiligheid van de kinderen.
Op school worden duidelijke regels gehanteerd rondom het halen en brengen. In de onderbouw worden de kinderen door de ouders uit de klas opgehaald. In de middenbouw worden de kinderen vanaf het plein opgehaald. Daar staat de leerkracht bij, hij/zij kent de ouders en weet dus of het kind met de juiste persoon meegaat. Als een kind niet wordt opgehaald, gaat dit kind met de leerkracht terug naar de klas. Ouders zijn ervoor verantwoordelijk om door te geven als een kind door een ander dan de ouders zal worden opgehaald. Bovenbouw kinderen gaan veelal zelfstandig naar huis, deze kinderen maken zelf afspraken met hun ouders over halen en brengen. Zij kunnen wel te allen tijde terug naar de klas als zij verwachten te worden opgehaald en de ouder staat er toch niet. Bij het buitenspelen is altijd toezicht. Er zijn op beide pleinen twee pleinwachten. Kinderen die later naar het grote plein gaan, krijgen begeleiding van school tot plein. Voor ouders is het verstandig met hun kind af te spreken met wie je mee mag gaan en wat je moet doen als een vreemde je aanspreekt.
 
- Onze financiële situatie is niet rooskleurig. Hoe kan ik mijn kind toch naar een sport of clubje laten gaan?
Het is helaas zo dat er nog altijd mensen zijn die niet weten hoe ze bij de geldpotjes moeten komen terwijl ze er wel recht op hebben. Zie bijgaand document voor meer informatie.
 
NB Waar "juf" staat kan ook meester bedoeld worden.