Onderwijsondersteuning

De Nieuwe Kring heeft een uitgebreide zorgstructuur. Het is de bedoeling dat alle kinderen op De Nieuwe Kring zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en zich veilig voelen. Als er omstandigheden zijn die deze ontwikkeling of de veiligheid in de weg staan, dan is het meestal nodig om actie te ondernemen. Het gaat soms om kleine acties, zoals een gesprek met ouders. Om te zorgen dat alle kinderen de juiste zorg krijgen, is er het zorgoverleg en het zorgbreedteoverleg (ZBO).
Het zorgteam bestaat uit:
Sandra van der Meulen: directie
Rina de Blieck: zorgcoördinator onderbouw en middenbouw
Judith van Oers: IB en zorgcoördinator tussenbouw en bovenbouw
Silvia Jellese: leerspecialist
 
Door in de linker kolom onderwerpen aan te klikken krijgt u uitleg over de meest voorkomende zorgbegrippen.