GGD

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 
Kent u Jeugdgezondheidszorg? We worden ook wel schoolgezondheidszorg genoemd en we zijn onderdeel van de GGD. Wij zetten ons in voor een gezonde en goede ontwikkeling van alle kinderen van 0 tot 23 jaar. En we zijn er dus ook voor uw kind! Dat doen we door op school en in de Ouder en Kind Centra onderzoeken te doen en vaccinaties te verzorgen. En door samenwerking met pedagogisch medewerkers en schoolmaatschappelijk werk. 
Wat kunt u komend schooljaar van ons verwachten? 
 
Gezondheidsonderzoek 5-jarigen
De doktersassistent komt op school om van alle kinderen die 5 jaar worden of zijn, de ogen en oren te onderzoeken en hen te wegen en te meten. De kleding blijft aan. Voorafgaand krijgt uw kind een vragenlijst mee voor u om in te vullen. En na afloop krijgt uw kind de uitslag mee naar huis. Een aantal kinderen wordt daarna nog door de arts opgeroepen voor aanvullend onderzoek. 
 
Gezondheidsonderzoek 10-jarige
U wordt met uw kind uitgenodigd bij de verpleegkundige om te praten over de gezondheid van uw kind. U vult voorafgaand aan het gesprek een vragenlijst in. Ook weeg en meet de verpleegkundige uw kind. 
 
Vaccinatie 9-jarigen
Alle kinderen die 9 jaar worden of zijn krijgen een uitnodiging voor twee inentingen: eentje tegen BMR (bof, mazelen, rodehond) en eentje tegen DTP (difterie, tetanus, polio). De uitnodigingen worden naar uw huisadres gestuurd. 
 
HPV-vaccinatie 13-jarige meisjes
Alle meisjes die 13 jaar worden, krijgen op het huisadres een uitnodiging voor de vaccinaties tegen baarmoederhalskanker. 
 
Verder kunt u altijd, in welke klas uw kind ook zit, een afspraak maken als u vragen of problemen heeft, bijvoorbeeld over zijn of haar gehoor, groei, opvoeding, motoriek of sociaal-emotionele ontwikkeling. Of als u twijfelt over de leerresultaten van uw kind. U, uw kind, de school en wijzelf kunnen dan een extra onderzoek aanvragen. 
Bovendien zitten wij in het Zorg Advies Team van school, waarin kinderen worden besproken over wie vragen of zorgen zijn. Bijvoorbeeld over het gedrag, de thuissituatie, verzuim, of spraak-, motorische- of sociaal-emotionele ontwikkeling. Voordat we een kind bespreken, meldt school dat altijd eerst aan de ouders en het kind zelf. 
 
Vragen? Problemen? Afspraak maken? Komt u gerust langs in het Centrum voor Jeugd en Gezin bij u in de buurt. 
Jeugdgezondheidszorg is ook bereikbaar via:
(020) 555 5962 of via e-mailadres: [email protected] (regio 2)