Groepsleerlingbespreking

De afkorting GLLB staat voor GroepsLeerlingBespreking. Dit is een bespreking die de leerkrachten ongeveer vier keer per jaar hebben met de internbegeleiders (zie IB). In deze bespreking bespreekt de leerkracht met de ib’er de leerlingen van de klas.

De GLLB helpt de leerkracht zicht te krijgen op de leerlingen en eventuele hulp/begeleiding die nog nodig is.