Interne Begeleiding

Op De Nieuwe Kring werken we met twee intern begeleiders (Rina de Blieck en Judith van Oers). Zij houden de GLLB (zie groepsleerlingbespreking), geven een deel van de zorg vorm en houden de leerlingen goed in de gaten m.b.t. hun ontwikkeling door de school.
 
Mochten er vraagstukken zijn rondom leren en/of gedrag dan worden deze besproken met de intern begeleider (ib’er). Het kan zijn dat de ib’er een kind komt observeren in de klas, of dat zij gericht komt kijken naar bijv. de interactie tussen leerkracht en leerling. Daarnaast bekijken de ib’ers de handelingsplannen, maken zij zelf plannen voor bepaalde kinderen en hebben zij gesprekken met ouders en/of externen
 
De ib érs hebben een sleutelrol bij het helpen realiseren van ondersteuning van kinderen, die niet voldoende profiteren van de verlengde instructie in de groep, het arrangeren van extra ondersteunning boven de basisondersteuning buiten de groep en verwijzing naar speciaal (basis) onderwijs.