Ouder en Kind coach

Krista Simons-Velt werkt op onze school als ouder & kindcoach. Ouders die vragen hebben rondom opvoeding, zorg voor hun kind of die problemen hebben in de persoonlijke sfeer die invloed hebben op hun kind, kunnen via deze link een vraag stellen en eventueel een afspraak maken met de ouder en kind coach.
 
Krista is er op de donderdag. U kunt bij haar binnenlopen, maar het is beter even met haar af te spreken via de link of door een briefje met naam en telefoonnummer in de postbus naast haar werkkamer (boven aan de trap rechts) te doen. Zij neemt dan contact met u op.
 
Kinderen zijn ook welkom bij de ouder & kind coach. Krista is eveneens vertrouwenspersoon. Wat u bespreekt bij Krista blijft tussen u beiden. De ouder en kind coach schuift weliswaar aan bij het zorgoverleg van school, maar deelt alleen zaken waar u als ouder toestemming voor geeft.
 
Op KDV Hakim en PSZ het Speelhuis werkt Raoul Frankel als ouders & kind coach.