Rugzak

LGF, leerling gebonden financiering, in de volksmond vaak een 'rugzakje' genoemd, was bestemd voor leerlingen met een handicap of beperking die op het reguliere onderwijs zitten. Vanuit het rugzakje kon de school extra (externe) hulp/begeleiding/middelen financieren. Sinds augustus 2014 de wet op het passend onderwijs in werking trad, is deze bekostiging vervangen door toekenning van middelen voor basisondersteuning en arrangementen. Lees verder bij Passend onderwijs.