Zorg buiten de groep

In de groep werken we voor elk vak met drie instructieniveau's. De basisgroep, de verrijkingsgroep en de verlengde instructiegroep. 

Waar de ondersteuningsbhoefte van een kind verder gaat dan wat in de groep geboden kan worden, is er ondersteuning van de specialist leerhulp, de rekencoördinator of intern begeleider mogelijk.  

Deze interventie is kort en er op gericht het kind weer terug te brengen binnen de groepsaanpak. 

De leerkracht houdt zo'n leerling wel bij de verlengde instructie. De leerspecialist brengt goed in kaart waar de specifieke hulp zich op moet richten en instrueert de leerkracht om die ondersteuning in de langere lijn mogelijk te maken.  

Als de leerstof van de basisschool uiteindelijk te hoog gegrepen blijkt voor een kind, maar het kind wel een goede leerontwikkeling doormaakt in de eigen lijn, kan gekozen worden voor een andere leerroute. Dit gebeurt altijd in samenspraak met intern begeleider en ouders.