Zorgoverleg

Elke drie weken vindt er een intern zorgoverleg plaats. Dit is een overleg op directieniveau en wordt voorgezeten door de intern begeleider. In het zorgoverleg vindt een stuk strategie en intervisie plaats. Ook worden zaken en afspraken rond leerlingen en leerlingzorg terug gekoppeld. Hierdoor is de zorg goed verankerd in het hele schoolsysteem en kan er strategisch beleid gemaakt worden op zaken die aandacht vragen. Kinderen die worden besproken in het zorgoverleg kunnen door de leerkracht aangemeld worden bij de ib’er.

Er zijn kinderen die meer hulp nodig hebben en/of om meer expertise vragen. Deze kinderen worden besproken in een zorgbreed overleg (zie ZBO).