Basisschool de Nieuwe Kring

 

Prinses Beatrixlaan 156c
1111 GH Diemen
Telefoon: 020-695 44 88

Zoeken

Meridiaan

Voorleesontbijt 2016

Niet alleen op de Nieuwe Kring, maar in de hele brede school de Meridiaan wordt volle aandacht aan de voorleesdagen gegeven.

De peuters van kinderdagverblijf Hakim zijn woensdagochtend naar de bibliotheek geweest. De burgemeester heeft daar voorgelezen uit het boek 'We hebben er een geitje bij'. De kinderen kregen ieder een tasje met drinken, broodjes en koekjes.

Bredeschool1 Bredeschool2

Bij BSO Popeye kregen de groepen het prentenboek "Van mug tot Olifant' cadeau. Een heerlijk boek om samen plaatjes te kijken en uit voor te lezen. Goed om de woordenschat te vergroten en je leert ook nog van alles over dieren!
 
 
 
Stichting Kinderopvang Diemen met vestiging Hakim, Stichting Buitenschoolse Opvang Popeye en Peuterspeelzaal Het Speelhuis, vallend onder Stichting Welzijn Diemen hebben, samen met De Nieuwe Kring, de geplande nieuwbouw van de school aangegrepen om verregaand samen te gaan werken in Brede School, de Meridiaan. De inhoudelijke brede schoolontwikkeling vormt daarbij voorwaarde en uitgangspunt.Bij het ontwikkelen van de inhoudelijke Brede School visie kijken partners als instellingen individueel en als Brede School gezamenlijk voortdurend naar binnen en naar buiten: wie zijn wij, wat is wezenlijk voor onze aanpak, en wat verwacht de (veranderende) omgeving nu en in de toekomst van ons? Dat vindt z'n vertaling in het gebouw van onze brede school en in de plannen voor het ontwerp van de schoolomgeving.De verschillende partners zijn het er over eens dat ze ieder hun eigen identiteit zullen behouden. Die identiteit heeft te maken met de verschillende doelstellingen die ze nastreven, passend bij de ontwikkelingsfase van "hun" kinderen en de setting waarin ze werken. Juist vanuit die eigen identiteit valt er goed samen te werken. Deze identiteit weerspiegelt zich in de opzet en indeling van De Meridiaan.Nieuwsgierig naar wat er zoal gebeurt? Klik dan door: De Nieuwe Kring maakt zich breed