Schooltijden

 

De schooltijden van de Nieuwe Kring zijn als volgt:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

08.45 - 15.00 uur.

08.45 - 15.00 uur.

08.45 - 12.30 uur.

08.45 - 15.00 uur.

08.45 - 12.30 uur (groep 1 t/m 4).

08.45 - 15.00 uur (groep 5 t/m 8).

Wij hechten groot belang aan een gezamenlijk begin van de dag. Wij vragen kinderen en ouders dan ook op tijd aanwezig te zijn, zodat de activiteiten op tijd (08.45 uur) kunnen beginnen en ongestoord kunnen worden voortgezet. Vanaf 08.30 uur (niet eerder!) is de school open en kunnen de kinderen naar binnen.

Alle tussen- en bovenbouw kinderen met een zwemdiploma gaan dit jaar weer zwemmen in het Duranbad. We gaan daar lopend heen. Een ouder als extra begeleiding is dan ook zeer gewenst. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht als u als begeleider mee wilt gaan. 

Gymrooster

Kleutergym en speellessen worden door de eigen juf in het speellokaal van school gegeven.
De kleuters hebben allemaal een gymtas met hun naam. De gymschoenen die daarin opgeborgen worden, blijven op school. Zorg voor schoenen zonder veters, die gemakkelijk aan en uit getrokken kunnen worden.

De kinderen van de hogere groepen krijgen gym van onze vakleerkracht Jan Verhagen. Hiervoor gaan ze naar de Sporthal aan de Prins Bernhardlaan.

Schoolsporttoernooien

De oudere kinderen van de basisscholen in Diemen komen elkaar sportief tegen op de schoolsporttoernooien. De vakleerkrachten gym zien er op toe dat de partijen evenwichtig zijn en dat kinderen die misschien niet uitblinken in sport en spel, maar er wel veel plezier in hebben, tot hun recht komen.

De balspeltoernooien worden gehouden in de Sporthal aan de Prins Bernhardlaan. Supporters zijn natuurlijk welkom!

Deze activiteit vindt buiten schooltijd plaats, daarom zijn er ouders/begeleiders nodig. Wilt u zich hiervoor opgeven? Geef het even door aan Jan Verhagen, de vakleerkracht gym. De data van de toernooien staan in de agenda.