Basisschool de Nieuwe Kring

 

Prinses Beatrixlaan 156c
1111 GH Diemen
Telefoon: 020-695 44 88

Zoeken

Werkgroepen

 

Op De Nieuwe Kring kun je als ouder meedraaien in een scala van werkgroepen; daar is de school heel blij mee en het maakt onze school als gemeenschap van ouders, kinderen en leerkrachten hechter. 'Doeners' zijn hierbij van minstens zo groot belang als 'denkers', veel ondersteunende taken in school zijn heel praktisch gericht. In het kringetje rond wordt regelmatig melding gemaakt van activiteiten waar ouderhulp bij nodig is - en die zonder die hulp eigenlijk ook niet van de grond zouden komen - . Gelukkig willen onze ouders daar graag tijd voor vrij maken. Terwijl het voor heel veel ouders tegenwoordig meer een kwestie van prioriteit dan tijd over hebben...

 

Werkgroep luizenleven
 

Zorgt voor een school waar luizen geen leven hebben. Coördinator: Valerie Hussem

Werkgroep mediatheek & bibliotheek
  Zorgt voor aanschaf, invoeren en uitlenen van studieboeken, films, dia's en brochures, verzorgt wisselcollecties voor in de groep.
Helpt kinderen bij het vinden van een goed boek of onderwerp voor studie of kring. Coördinator: 
Werkgroep natuur en milieu educatie
  Zet i.s.m. de leerkrachten projecten op het gebied van natuur, milieu en omgeving en helpt die uitvoeren. Coördinator Cathy Wiersema, ouder van Fatima.